آموزش فرمان “هیس”

برای این کار حواستان باشد که سگ به طور کامل به شما توجه کند . بهتر است که محیط

آموزش ساکت باشد و بهتر است برای اجرای فرمان “هیس” با سگ خود چشم تو چشم باشید .

شما باید دستورات و آموزش های خود را در تمامی مکان ها و اتاق ها ی خانه خود به سگ

آموزش دهید . همچنین باید در تمامی حالت ها به سگ خود آموزش دهید . باید هنگامی که

نشسته اید و یا اینکه ایستاده اید این آموزش ها را تکرار کنید زیرا اگر فقط در یک حالت و

یک مکان انجام شود سگتان به همان حالت فقط عادت می کند و در حالت ها و مکان های

دیگر این عمل را انجام نمی دهد و به حرف شما گوش نمی دهد . توجه داشته باشید که در

هنگام آموزش  دست خود را داخل جیبتان قرار ندهید . برای تاثیر گذاری بیشتر بهتر است که

قبل از فرمان نام سگ خود را صدا بزنید . در موقع آموزش به بلندی صدای خود دقت داشته

باشید زیرا که شما میخواهید سگتان دستور شما را اجرا کند .

انگیزه دادن به سگ

برای اینکه به سگ خود انگیزه بدهید و سگتان این آموزش را بهتر فرا گیرد ، هنگامی که سگتان

کار خود را به درستی انجا داد او را تشویق کنید و به او خوراکی تشویقی بدهید تا انگیزه او برای

اجرای آن عمل بیشتر شود . اگر سگتان به دلیل عبور رهگذر ها در پشت حیاط شروع به پارس کردن

کرده است ، برای جلوگیری از کارش او را سریعا به داخل خانه ببرید و یا اینکه به سگ خود بی محلی

کنید روی خود را از سگ برگردانید و با او قهر کنید ، به او بی محلی کنید و اگر پارس خود را قطع

کرد به او خوراکی تشویقی بدهید .  اگر سگتان فرمان را به درستی انجام نداد و یا اینکه رفتار اشتباهی

را انجام داد ، او را هرگز تنبیه نکنید ، سر سگ خود داد نزنید زیرا موجب می شود که سگتان باز هم

کار خود را تکرار کند .