آموزش فرمان “هم قدم شدن”

برای این که هنگام راه رفتن سگتان با شما هم قدم شود ، لازم است که به او تعلیم دهید . هنگامی

که سگ ها در مکان های جدید قرار بگیرند به دلیل حس کنجکاوی که دارند ممکن مشکل ایجاد

کنند و به اطراف حرکت کرده و حواسشان به کشف مکان جدید پرت شود . بنابراین ضروری است

که قبل از اینکه با سگ خود به گردش بروید ، آموزش های لازم را به او بدهید .

برای شروع این آموزش باید ابتدا سگ کنار شما بنشیند . سپس خوراکی مورد علاقه او را در

دست گرفته و به او نزدیک کنید تا متوجه شود که خوراکی همراه شما است . این کار همچنین

کمک می کند به شما توجه کند و توجه اش از اطراف قطع شود . سپس شما باید زنجیره قلاده

را تا جای ممکن در دست خود پیچ دهید و آن را کوتاه کنید . سپس با فرمان “قدم” با سگ خود

حرکت را آغاز کنید . هر زمان که متوجه شدید زنجیر کشیده می شود با فرمان “ایست” او را

متوقف کنید . در هنگام اجرای این آموزش اگر سگ شما در کنار شما راه رفت و به اطراف

حرکت نکرد و کار خود را به درستی انجام داد باید او را نوازش کرده و مورد تشویق قرار

دهید . و خوراکی تشویقی را به او دهید که متوجه شود کار خود را به درستی انجام داده است .

در این هنگام شما می توانید زنجیر را شل کرده و آموزش را تکرار کنید تا سگ در کنار شما

قدم بزند و حرکت کند . توجه داشته باشد که سگتان دقیقا در کنار شما قدم بردارد و شروع به

حرکت کند و همچنین نباید بند را بکشد . مواظب باشید که سگ جلوتر از شما حرکت نکند زیرا

به سگ احساس قدرتمندی می دهد و حس می کند که شما قوی تر است .